رفع مشکل Error در License RDP

Remote Desktop License Error

در صورت مواجه با پیغام خطای “The remote session was disconnected because there are no Remote Desktop License Server available to provide a license Please Contact the server administrator” جهت رفع مشکل مراحل زیر را دنبال کنید.

یک روش ورود به سرور با استفاده از Admin Mode  می باشد یعنی
mstsc /admin

اما برای رفع کامل مشکل :

  • با دستور regedit وارد محیط  Registry Editor  شوید و وارد مسیر زیر شوید.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\GracePeriod

Registry remove key

  • در قسمت Permissions مالکیت دایرکتوری GracePeriod  را به کاربر admin تغییر می دهید.

Take Ownership

Take Ownership

  • به کاربر admin دسترسی کامل می دهیم تا امکان پاک کردن کلید L$RTMTIMEBOMB برایتان فراهم شود.

Full Control To admin

  • در نهایت کلید L$RTMTIMEBOMB را پاک کرده و سیستم را مجددا راه اندازی می کنید.

با بوت مجدد، سیستم اقدام به ساخت دوباره این کلید با مقادیر جدید خواهد کرد و در نهایت مشکل حل خواهد شد.

استوریج
خرید تبلت
Best Web Hosting